Navigate / search

Samenleving moet toegankelijker voor kinderen met beperking

Kinderen en jongeren met een handicap hebben niet dezelfde kansen als andere kinderen. Drie van de vier Nederlanders vindt dat dit snel moet veranderen. Bijvoorbeeld door ze samen naar school te laten gaan met kinderen zonder handicap.
Lees meer…