Navigate / search

Nieuwe wet Inburgering 2022 geeft ook professional meer mogelijkheden

De gemeenten zijn per 1 januari 2022 zelf verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van mensen die moeten inburgeren. Dat is een goede zaak, want vaak zijn inburgeraars niet in staat om zelf binnen drie jaar hun inburgering te doorlopen. Sociaal werker Bojoura Hoekstra bereidt zich met welzijnsorganisaties en gemeente voor op de nieuwe inburgeringswet. Samenwerking is het sleutelwoord.
Lees meer…