Navigate / search

‘Met alleen het verzamelen van ervaringen ben je er nog niet’

Ervaringen en ervaringsdeskundigheid van mensen die zorg en ondersteuning krijgen, zijn waardevol om beleid te maken én te toetsen of het werkt. Maar hoe benut je deze ervaringen optimaal? Om hierbij te helpen, heeft Movisie de publicatie Ervaringskennis in beleid ontwikkeld.
Lees meer…