Navigate / search

Kwaliteit van jeugd-ggz neemt af

‘Door de afbraak en verzwakte positie van de kinder- en jeugdpsychiatrie komt de kwaliteit onder druk te staan en komen de grenzen van verantwoorde zorg in zicht.’
Lees meer…