Navigate / search

Inzet ervaringsdeskundige gebeurt vaak toevallig

‘De inzet van ervaringsdeskundigheid is geen doel op zich, het is een middel om te zorgen dat de ggz zich dienstbaar en ondersteunend kan inzetten bij het grillige bestaan van cliënten.’
Lees meer…