Navigate / search

Grens jeugdhulp naar 21 jaar met een overgangsbudget

De RVS adviseert om de leeftijdsgrens van achttien jaar voor jeugdhulp met spoed te schrappen. Jeugdhulp moet beter aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en er moet meer ruimte komen om andere voorzieningen dan de jeugdhulp aan te spreken.
Lees meer…