Navigate / search

De veranderopgave van de jeugdhulp vergt versnelling

‘Het draagvlak om de jeugdhulp te veranderen is er, maar de veranderopgave is ook drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet nog onverminderd groot. Tussen droom en daad staat niet zozeer de Jeugdwet in de weg, maar wel de weerbarstige praktijk.’ Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd.
Lees meer…